Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR), Kişisel Verilerin Korunması Platformu (KVKP) tarafından yapılan Türkçe çevirisi


  •  
  • Kaynak: EUR-lex ve AB Bakanlığı
  •  
  • Yayın Tarihi: 18 Mart 2018
  •  
  • Lisans: Kaynaklara bakınız.

Bu Tüzük, 95/46/EC sayılı yönergenin yerini almış olan ve 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren tam etkilerini doğurmaya başlayacak olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) Türkçe çevirisi, bilgi edinme hakkı başvurusu kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan PDF formatında edinilmiştir. Bu sayfanın yayınlanmasından sonra çevirinin Serhat Turan tarafından paylaşılan Word versiyonunu da bu sayfayada bulabilirsiniz.

KVKP ekibi çeviri metin üzerinde herhangi bir editöryel düzenleme yapma fırsatı bulamamamış. Bu nedenle metnin gerek çeviri kalitesi gerekse terminoloji tercihi yönünden yeterli ve isabetli olduğunu garanti edemiyor. Buna karşın GDPR metnini Türkçe okumayı tercih edecek ziyaretçilerimiz için her halükarda faydalı olacağına inanmışlar, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan onlara iletildiği şekliyle çeviriyi aynen paylaşmışlar.


 

 


One Reply to “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)”

Comments are closed.