Şifreleme Oyunu | Bölüm 2: Şifreli Cihaz ve Şifreli Hizmetler:5

BÖLÜM 2: ŞİFRELİ CİHAZ + ŞİFRELİ HİZMETLER

Simge telefonundaki parolanın nasıl tahmin edilebildiğini fark etti: Doğum Yılı!
Kullandığı tüm uygulamalardaki parolalarını değiştirmeye başladı.


DEVAM

< GERİ